Ίσως ο μόνος που μπορεί να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, είναι εκείνος που μπορεί να το περιγράψει με τον καθαρότερο τρόπο.