• Ποιος είσαι,
• για ποιο λόγο τους μιλάς,
• γιατί τους ενδιαφέρει, και
• τι θέλεις να κάνουν μετά.

Δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από αυτό.
Τώρα είσαι έτοιμος/η να στείλεις ένα (σωστό) email…